DƯỢC VIỆT Y

Mục tiêu trong giai đoạn trước mắt của Dược Việt Y chính là cung cấp những sản phẩm thảo dược thuần Việt để giải độc cho cơ thể con người, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Hơn thế nữa, những sản phẩm này còn giúp cho hiệu quả điều trị được nâng cao khi bắt buộc phải điều trị bằng các phương pháp Đông và Tây Y.

Để thực hiện được mục tiêu như trên, Dược Việt Y ưu tiên phát triển các sản phẩm giải độc cho cơ thể, kháng siêu vi và sản phẩm thay thế để con người không phải từ bỏ những thói quen ăn uống có nhiều niềm vui. Đồng thời, Dược Việt Y còn hợp tác với các đơn vị để phát triển vùng nguyên liệu thảo dược, thay thế những cây trồng có giá trị thấp để phát triển nông nghiệp của Việt Nam.

Scroll to Top